Om oss

Vår vision på hallbarahav.nu är att skapa en framtid där haven är friska och livskraftiga, stödjande till allt marint liv samt säkrande av mänsklighetens välbefinnande.

Vi strävar efter att vara en katalysator för förändring, genom att uppmuntra till hållbar användning av havsresurser och främja åtgärder som skyddar våra marina ekosystem.

Vårt mål är att inspirera individer, samhällen och beslutsfattare att agera tillsammans för att återskapa och bevara havens hälsa för nuvarande och framtida generationer.

Vårt uppdrag

För att förverkliga vår vision, fokuserar hallbarahav.nu på flera nyckelområden: utbildning, forskning, och direkt aktion. Genom utbildningsprogram riktar vi oss mot skolor, företag och allmänheten för att öka medvetenheten om havens betydelse och de utmaningar de står inför.

Vår forskning syftar till att stödja vetenskapligt baserade lösningar för att tackla sådana utmaningar som överfiske, föroreningar och klimatförändringens effekter på havsmiljön.

Genom att samarbeta med lokala och internationella partners genomför vi direkt aktion-projekt för att restaurera skadade marina ekosystem, skydda hotade arter och minska människans negativa påverkan på haven.

Varför havet är viktigt

Haven spelar en avgörande roll för livet på jorden. De producerar över hälften av världens syre, reglerar klimatet, och erbjuder livsmedel och ekonomiska möjligheter för miljontals människor världen över.

Dessutom är havens biologiska mångfald nyckeln till att upprätthålla ekosystemens funktioner, från vilka människor drar nytta på många olika sätt.

Trots deras vitala betydelse, fortsätter haven att utsättas för allvarliga hot som kräver omedelbara och samordnade åtgärder. Att förstå och agera för havens välbefinnande är inte bara en fråga om miljöskydd utan även en förutsättning för mänsklig överlevnad och välfärd.

Hur du kan bidra

Att engagera sig för havens välbefinnande kan ta sig många olika former, och på hallbarahav.nu uppmuntrar vi alla att bidra på det sätt som bäst passar dem.

Det kan vara genom att delta i våra strandstädningar, minska användningen av plast i vardagen, eller genom att stödja hållbart fiske genom medvetna köpval. Vi uppmuntrar även till volontärarbete inom våra projekt eller att bidra ekonomiskt till vårt arbete.

Varje insats, stor som liten, spelar en viktig roll i kampen för att skydda våra hav. Genom att sprida kunskap och engagera ditt nätverk kan du också hjälpa till att öka medvetenheten om de utmaningar havet står inför och vikten av att agera nu.

Kontakta oss

Vi välkomnar frågor, förslag och samarbetsförslag via e-post, telefon eller vårt kontaktformulär. Tillsammans kan vi göra en skillnad för våra hav och säkerställa att de förblir en källa till liv, skönhet och inspiration för framtida generationer.